GRANDE PAROISSE AZOTO RŪGŠTIES AGREGATAS

Projektas: Grande Paroisse Azoto rūgšties agregatas
Užsakovas: ROMAT
Projekto vieta: Rumunija
Projekto įgyvendinimas: 2011-2012 metai

 Projekto parametrai:

  • Azoto rūgšties gamybos našumas 800 t/parą

 Atlikti darbai:

  • Agregato demontavimo projekto parengimas;
  • Agregato markiravimas, demontavimas ir pervežimas į Lietuvą;