Neardomieji bandymai

Atliekame:

  • suvirinimo jungčių kokybės įvertinimą neardomosios kontrolės apžiūrimuoju (VT), bandymų skverbikliais (PT), radiografiniu (RT), ultragarsiniu (UT) bei magnetinėmis dalelėmis (MT) metodais;
  • įvairių metalinių gaminių kokybės įvertinimą neardomosios kontrolės apžiūrimuoju (VT), bandymų skverbikliais (PT), radiografiniu (RT), ultragarsiniu (UT) bei magnetinėmis dalelėmis (MT) metodais;
  • slėginių indų, vamzdynų, metalo konstrukcijų storio bei kiečio (HB, HV, HRA, HRB, HRC) matavimus;
  • ferito kiekio nustatymą metalinėse medžiagose bei suvirinimo jungtyse;
  • metalo cheminės sudėties nustatymą optinės – emisinės analizės metodu;
  • spyruoklių stipruminių charakteristikų nustatymą;
  • konsultavimą suvirinimo darbų atlikimui taikant įvairius suvirinimo būdus, medžiagų suvirinamumo klausimais;