Metalų bandymų laboratorija yra UAB „IREMAS“ struktūrinis padalinys, kurioje įdiegta kokybės vadybos sistema, organizuojant ir atliekant potencialiai pavojingų įrenginių suvirinimo jungčių, pagrindinio metalo ir jo sujungimų ardomuosius ir neardomuosius bandymus bei tyrimus, užtikrinant techninę kompetenciją ir galimybę teikti techniškai pagrįstus bandymų bei tyrimų rezultatus. Laboratorija yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro, jos veikla atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 – „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai” reikalavimus.

Laboratorijos personalas atestuotas pagal EN ISO 9712 reikalavimus. Turi atitinkamų sričių (VT, PT, RT, UT, MT) II ir III lygio sertifikatus su slėginių įrengimų direktyvos PED 2014/68/ES įrašu. Suvirinimo konsultavimą atlieka specialistai turintys IWE bei EWE diplomus.