Filialas Projektų centras yra vienas sparčiausiai augančių Lietuvoje investicinių – inžinerinių paslaugų ir konsultacinis įmonės filialas, galintis pasiūlyti pilną inžinerinių paslaugų paketą. Filialas Projektų centras pagrindinės veiklos kryptys yra:

 • Projektavimas
 • Projektų valdymas ir statyba
 • Statybos techninė priežiūra
 • Inžinerinės konsultacijos
 • Lokalizavimas.

Filialui išduotas Aplinkos ministerijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo, statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą, įskaitant ypatingų statinių kategorijai priskiriamiems statiniams (statinių grupėms). Projektų centras vysto projektus įvairiose srityse:

 • Pramoniniai objektai ir gamybos linijos
 • Energetika
 • Infrastruktūros objektai
 • Visuomeninės paskirties objektai
 • Aplinkosauga
 • Uostai ir perkėlos
 • Logistika ir transportas.