Metalų bandymų laboratorija

Metalų bandymų laboratorija yra UAB „IREMAS“ struktūrinis padalinys, kurioje įdiegta kokybės vadybos sistema, organizuojant ir atliekant potencialiai pavojingų įrenginių suvirinimo jungčių, pagrindinio metalo ir jo sujungimų ardomuosius ir neardomuosius bandymus bei tyrimus, užtikrinant techninę kompetenciją ir galimybę teikti techniškai pagrįstus bandymų bei tyrimų rezultatus. Laboratorija yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro, jos veikla atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 – „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ reikalavimus. Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA.01.111.

Laboratorija akredituota atlikti:

Visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių, metalinių konstrukcijų pagamintų iš lakštų, vamzdžių ir kitų valcuotų profilių metalo, metalo gaminių bei virintinių jungčių vidaus bei išorės defektus neardomosios kontrolės metodais – skverbikliais (PT), radiografiniu (RT), ultragarsiniu (UT) ir apžiūrimuoju (VT);  atlikti lakštų, vamzdžių ir kitų valcuotų metalų  tempimo ir kiečio bandymus; virintinių jungčių skersinio tempimo, lenkimo ir kiečio bandymus bei metalų storio matavimus ultragarsiniu metodu;

Laboratorija atlieka:

  • metalo cheminės sudėties nustatymą optinės – emisinės analizės metodu;
  • spyruoklių stipruminių charakteristikų nustatymą;
  • metalografinius (makro) tyrimus;
  • ferito kiekio nustatymą metalinėse medžiagose bei suvirinimo jungtyse;
  • konsultavimą suvirinimo darbų atlikimui taikant įvairius suvirinimo būdus, medžiagų suvirinamumo klausimais;
  • suvirinimo procedūrų aprašų rengimą (SPA).

Personalas:

Laboratorijos personalas atestuotas pagal EN 473 reikalavimus. Turi atitinkamų sričių (VT, PT, RT, UT) II lygio bei radiografinio metodo III lygio sertifikatus su slėginių įrengimų direktyvos PED 97/23/EC įrašu. Suvirinimo darbų priežiūrą bei konsultavimą atlieka specialistai turintys IWE bei EWE diplomus.